mrpear.net logo osobní web jednoho ajťáka
► ČESKY | ENGLISH |
twitter icon flickr icon 500px icon

Quido GasControl

Měření, sledování, hlídání a vyhodnocení spotřeby plynu navázaného na poskytnuté výstupní impulzy přepočítávače množství plynu (osazeným systémem TENAS). Účelem projektu je především zabránit překročení sjednaného denního maxima odběru plynu. Získaná data o spotřebě lze ale samozřejmě využít i jinak.
Po incidentu s překročením denního maxima odběru plynu, což byla záležitost oceněná plynárenským kolosem jako pokuta v řádu několika set tisíc korun, co možná nejvíce zabránit opakování této situace kdykoliv v budoucnu.
Jako výchozí stav byla k dispozici plynová budka osazená přepočítávačem plynu TENAS. Potřeba bylo zajistit sledování spotřeby plynu takovou formou, která by šla dále zpracovat v aplikaci hlídající definované limity a nějakým vhodným způsobem upozornit obsluhu zařízení (i na více místech) v situaci, kdy by se mohlo blížit překročení denního limitu — a to včas!

Realizace

Při realizaci projektu bylo potřeba zajistit následující:
  • formou impulzů poskytnout z přepočítávače plynu TENAS údaje o spotřebě plynu (jeden impuls = jeden m3),
  • impulzy zpracovat čítačem s napojením na počítačovou síť (LAN, ethernet),
  • zajistit spojení plynové budky s firemní sítí,
  • získané informace v reálném čase zaznamenávat (do databáze), analyzovat a vyhodnocovat.
První bod zajistili velice šikovní technici z plynárenské společnosti, kteří osadili budku hi-tech zařízením ;) a pak mi ve finále ukázali dva drátky, které šly od relátka spínajícího impulz po každém odebraném kubíku (přepočteném). Koho by to opravdu zajímalo, tak se jedná fakticky o bod 5.4 v ceníku služeb RWE.
Další bod už byl na mě. Poskytnuté impulzy bylo třeba nějak sbírat a čítat a následně poslat dál po síti ke zpracování. Na tuhle práci jsem pořídil Quido ETH 3/0B, což je zařízení se třemi vstupy pro kontakt a jedním teploměrem. Vstupy lze přepnout do režimu čítání impulzů, což se náramně hodilo. Hlavní výhodou tohoto zařízení je především propracovaný systém možností komunikace po vestavěném ethernetovém rozhraní (přes TCP/IP, konkrétně protokol Spinel), který šel velice snadno zakomponovat do prostředí vývoje v .NET Frameworku. Při psaní obslužné knihovny jsem se vrátil téměř do školních let, protože jsem si opět hrál s jednotlivými bity a bajty, které jsem do Quida posílal nebo z něj naopak četl.
Quido ETH3/0B v akci.
Quido ETH3/0B v akci.

Software

Základním prvkem systému je služba, která v pravidelných intervalech čte z Quida počet zaznamenaných impulzů a tuto informaci ukládá do databáze. Tato služba běží na serveru v režimu 24/7. Vzorkuje se v intervalu pět minut, za den tedy 288 záznamů v databázi.
Z druhé strany se na databázi připojují hlídací aplikace, které v pravidelných intervalech sumarizují získané počty impulzů a vyhodnocují například celkovou denní spotřebu. Tyto aplikace lze rozdělit do dvou kategorií:
  • uživatelské
  • servisní
Mezi uživatelské aplikace patří Watcher, který je znázorněn na následujícím obrázku. Jedná se o desktopovou aplikaci znázorňující aktuální stav spotřeby plynu. Aplikace také varuje obsluhu při překročení stanoveného limitu spotřeby plynu (v procentech) a poskytuje sumarizaci spotřeby plynu po jednotlivých dnech.
Quido GasControl — Hlídač
Quido GasControl — Hlídač
Servisní služby pak běží na serveru v režimu 24/7 a neustále kontrolují data v databázi tak, aby bylo možné alarmovat patřičné uživatele přes e-mail nebo textovou zprávu v případě výskytu následujících událostí:
  • byl dosažen stanovený limit spotřeby plynu (např. 80% denní spotřeby), aby se včas mohlo zabránit překročení sjednaného maxima,
  • v databázi je chybný počet vzorků (varování pro administrátora systému, že se zřejmě děje něco špatně),
  • běžný denní report (jednou denně zaslaná zpráva o aktuálním stavu, tzv. heartbeat informující administrátora, že celý systém pracuje správně).

Další vývoj

Další funkcí systému bude napojení na placenou službu O2 SMS Connector (více informací), což umožní zasílat varování o překročení mezí na mobilní telefony formou SMS zprávy.

Zajímavosti

  • Plynaři mají den "od šesti do šesti". Je potřeba s tím neustále počítat a například SQL dotazy pro sumarizaci denní spotřeby nejsou na první pohled tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Komentáře

22. 2. 2012 8:07:53, ad
to je teda prasarna, co zdroj na DIN listu ?
22. 2. 2012 20:28:07, mrpear
[ad] Co by zdroj na DIN lištu vyřešil krom "estetiky"? Tady je to navíc prezentace systému jako takového (sw), nikoliv práce elektrikáře.

Co si o tom myslíte?

:
:
(nepovinné a neveřejné, slouží pro případ dalšího kontaktu přes e-mail)
: